ข่าวเด่น

photo

CM-IES, ENG Representatives Proudly Witness MOU Signing Ceremony, Enhancing Academic Collaboration Between CMU and Chang’an University

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Chang’an University ณ เมืองซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
อ่านต่อ
photo

CM-IES ต้อนรับนักศึกษาวิศวกรรมนานาชาติใหม่ด้วยกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2024

ศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ (CM-IES) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2024 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนทางวิชาการและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
อ่านต่อ
photo

วิศวะ มช. ร่วมศึกษาดูงานกับสภาคณบดี อัพเดทความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เข้าร่วมโครงการ “ศึกษาดูงานเทคโนโลยีวิศวกรรรม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้” ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2567 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 45
อ่านต่อ
photo

ต้อนรับเฟรชชี่ สู่บ้านช้างเหล็ก ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 – 17.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่บ้านช้างเหล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้พร้อมสู่การเดินทางครั้งสำคัญของการเรียนรู้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
อ่านต่อ

ข่าวสาร

17-06-2024

CM-IES Forges New Partnership with Yunnan Normal University (YNNU) Academic Collaborative Discussions with School of International and Technology, YNNU, Kunming, Yunnan, P.R. China

17-06-2024

A Working Group from Chiang Mai University Visited the Yunnan Normal University Executive Team to Discuss Academic Cooperation at Yunnan Normal University’s Chenggong Campus in Kunming, Yunnan Province, People’s Republic of China

17-06-2024

International College of Digital Innovation, Chiang Mai University, Signed an Academic Cooperation Agreement with the Xi’an Peking University Enterprise Assistance Association in Xi’an, Shaanxi Province, People’s Republic of China

17-06-2024

Chiang Mai University Strengthens Ties with Chang’an University through Academic Cooperation Agreement in Xi’an, Shaanxi Province, People’s Republic of China

14-06-2024

วิศวฯ มช. จัดงานปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

14-06-2024

ENG CMU & Med CMU & Nurse CMU Discuss Academic Collaboration between universities with Florida International University

14-06-2024

วิศวะ มช. ร่วมศึกษาดูงานกับสภาคณบดี อัพเดทความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

14-06-2024

CM-IES ต้อนรับนักศึกษาวิศวกรรมนานาชาติใหม่ด้วยกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2024

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th